صرافی

صرافی

صرافی / Thai money

پول  تایلند  ، Thailand Money

صرافی

. سکه های طلایی رنگ و کوچکتر از یک باتی ….  اسکناس های بانکی به رنگهای ذیل مشخص میشوند…… 1000 بات ( قهوایی روشن) ،   500    باتی ( ارغوانی)، 100    بات ( قرمز)،   50 بات (آبی)،  20   بات (سبز)   میباشد  سکه ها به صورت 25 ساتانگ، 50 ساتانگ، 1 باتی کوجک واستیلی ، 2 باتی طلایی و ، 5 باتی نقرهایی و زاویه دار و 10 باتی دورنگ نقرهایی و ظلایی  هستند. اندازه اسکناس ها و سکه های تایلندی با کاهش ارزششان کوچک میشوند ،    یعنی اسکناس ها و سکه های گرانتر بزرگتر از اسکناس ها و سکه های ارزانتر هستند. مسافرین می توانند هر مقدار ارز خارجی را وارد  وخارج کنند

 انتقال پول

 شرکت آریا در تایلند با سرعت وبا امنیت کامل پول شما آماده خدمت رسانی می باشد   ‍
نقل و انتقال پول از مهم ترین خدمات شرکت آریا میباشد ما با در دست داشتن مجوز رسمی قادر به ارسال پول به  کشور ایران , بالعکس از ایران به تایلند می باشد این شرکت دارای چندین  شعبه اصلی صرافی  میباشد

مراجعه به صفحه صرافی  ..


Save

Save

Save

Save